Muziek in de orthopedagogiek

Onderwijsinstelling: Universiteit Gent
Studierichting: Orthopedagogiek
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hove
Student: Soetkin Verslype

Dit onderzoek gaat over personen met een verstandelijke beperking die actief zijn in een muziekgroep (muzikale activiteit). Personen met een verstandelijke beperking de kans bieden om samen te musiceren is een waardevolle activiteit die van grote betekenis kan zijn voor hen. Desondanks gaat er in de literatuur heel weinig aandacht uit naar deze vorm van muziekbeoefening. Muziek in de orthopedagogiek wordt de laatste jaren immers gereduceerd tot een middel om vaardigheden te ontwikkelen en om psychische problemen te behandelen, waardoor het recreatieve aspect van muziek werd overstegen. Via deze masterproef tracht ik de mogelijkheden van muzikale activiteiten opnieuw te belichten en een bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews, vragenlijsten en participerende observatie werd nagegaan hoe personen met een verstandelijke beperking deze projecten beleven. Het conceptueel model van Kwaliteit van Bestaan van Schalock en Verdugo (2002) werd hierbij als referentiekader gebruikt. Een thematisch analyse maakte het mogelijk om tot conclusies te komen. Daaruit is gebleken dat de deelname aan muzikale activiteiten op verschillende vlakken een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op de Kwaliteit van Bestaan van deze personen. Daarenboven kunnen deze projecten bijdragen aan een paradigmaverschuiving waarin personen met een verstandelijke beperking benaderd worden vanuit hun capaciteiten en mogelijkheden, eerder dan vanuit hun beperking.

Soetkin Verslype

Muziek in de orthopedagogiek. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van muzikale activiteiten op de kwaliteit van bestaan bij personen met een verstandelijke beperking.