Invloed van culturele globalisering

De invloed van culturele globalisering op de vorm en complexiteit van populaire muziek.

Onderwijsinstelling: KU Leuven
Studierichting: Culturele Studies
Promotor: Jan Baetens
Student: Michael Tubex

Omschrijving: 

De globalisering van popmuziek waar het in deze onderzoekspaper over gaat. Populaire muziek is waarschijnlijk de meest globale cultuurvorm, en deze kreeg de laatste decennia een stevige mondiale boost. Los van de economische gevolgen zijn de grenzen van tijd en ruimte door de komst van digitale muziekbronnen als YouTube en ITunes volledig weggeveegd. Onder cultuurwetenschappers heerst er discussie over de kansen en gevaren van muzikale globalisering.

De probleemstelling van deze onderzoekspaper luidt dan ook als volgt: ‘Wat is de invloed van culturele globalisering op de vorm en complexiteit van populaire muziek?’ De paper tracht een antwoord te geven op de vraag of mondialisering van de popsong voor standaardisatie of net voor vernieuwing van de popcultuur zorgt. In eerste instantie legt de onderzoekspaper concepten en theorieën bloot rond de globalisering van popmuziek aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie. Aan de basis ligt de discussie over de complexiteit van populaire cultuur. Auteurs als Johnson, en hier in Vlaanderen De Meyer, verdedigen de populaire cultuur met als stelling dat zij ons niet dommer maakt, maar net slimmer. Desalniettemin is de populaire muziek klaarblijkelijk een buitenbeentje.

Naast het literatuuronderzoek zet deze onderzoekspaper een casestudie op rond Gangnam Style en de K-pop. Gangnam Style is een popnummer van de Zuid-Koreaan Psy dat in eind 2012 en begin 2013 een dominante rol speelde in de globale muziekindustrie. Met meer dan anderhalf miljard views op YouTube is het een typevoorbeeld van wat muzikale globalisering kan betekenen voor popmuziek overal ter wereld. Ook typeert de song het proces dat de popmuziek zich via mondialisering loskoppelt van zijn Amerikaanse oorsprong.  

Michael Tubex

 De invloed van culturele globalisering op de vorm en complexiteit van populaire muziek.