Inclusief muziekonderwijs

Onderwijsinstelling: Universiteit Gent
Studierichting: Pedagogische wetenschappen, Orthopedagogiek
Promotor: Prof. dr. Geert Van Hove
Student: Eva Struyve

Dit onderzoek verkent via een inclusief muziekonderzoeksproject met twee kinderen met een visuele beperking hoe inclusieve, muzikale en leerrijke ontmoetingen tussen kinderen, muziekleerkrachten, directeur en ouders kunnen plaatsvinden in het Conservatorium aan Zee (CaZ) in Oostende. Gestart vanuit de praktijkvaststelling dat het CaZ weinig ervaring heeft met de inclusie van kinderen met een visuele beperking, werd een uniek inclusief muziekonderzoeksproject opgericht. In dit participatief actieonderzoeksproject volgen twee kinderen met een visuele beperking muziekles in het Conservatorium aan Zee. Het project strekt zich uit over één volledig schooljaar en neemt alle betrokkenen mee op een boeiende reis waar ervaringen, vragen en reflecties de basis van individueel en collectief leren vormen. Via een rizomatische analyse worden de belevingen en ervaringen van de twee kinderen, de vijf betrokken muziekleerkrachten, de directeur, de ouders en mezelf in kaart gebracht. De onderzoeksvraag: “Wat kan een inclusief muziekonderzoeksproject met kinderen met een visuele beperking in het Conservatorium aan Zee ons vertellen en leren?” wordt beantwoord aan de hand van de stuwende krachten van dit project. Dit is het belang van samenwerking, open dialoog, creativiteit, improvisatie, actie in reflectie, gedrevenheid en moed. Het inclusief muziekonderzoeksproject leert ons hoe de creatie van lokale kennis leidt tot inclusieve, leerrijke muzikale ontmoetingen en daagt ons uit om kennis en expertise in collaboratieve hoeken te zoeken eerder dan in individuele hoeken. Muziek leer en maak je samen met anderen. Zo ook maak je inclusieve muziekonderwijsplekken waar leerrijke ontmoetingen plaatsvinden samen met anderen.

Eva Struyve

Inclusief muziekonderwijs. Een inclusief muziekproject op de golven van het conservatorium aan zee.