Heavy metal, muziek van de roekeloze headbanger?

Onderwijsinstelling: Universiteit Gent
Studierichting: Bedrijfspsychologie
Promotor: Wim Beyers
Student: Marijn Mestdagh

Omschrijving: 

Heavy metal, muziek van de roekeloze headbanger? Experimenteel onderzoek naar de effecten van heavy metal op jongeren.

In dit onderzoek worden de effecten van heavy metal op roekeloos gedrag experimenteel onder de loep genomen. In de bestaande literatuur worden vooral correlationele verbanden tussen dit muziekgenre, roekeloos gedrag en de persoonlijkheidstrek sensatiezucht beschreven. Dit onderzoek bouwt verder op de onderzoeken van De Wilde (2007) en Arijs (2012), beide experimentele onderzoeken, en breidt het uit met de toevoeging van een extra manipulatie van het muzikale tempo. Metalfans (n = 28) en niet-fans (n = 45) werden random toegewezen aan één van de vier condities (snelle metal, snelle pop, trage metal of trage pop). Voorafgaand werden via twee vragenlijsten sensatiezucht en risicogedrag gedurende de voorbije zes maanden gemeten. Na het beluisteren van de muziek doorliepen de deelnemers de Stoplight Task (het Verkeerslicht Spel), een gevalideerde meting van roekeloos gedrag, en vulden ze een vragenlijst in die de roekeloze attitude mat. Er werden geen significante effecten van het beluisterde genre of het tempo gevonden en ook het al dan niet fan zijn van heavy metal bleek geen significante invloed op de metingen van roekeloosheid te hebben. Wel bleken metalfans een minder roekeloze attitude te hebben na het beluisteren van snelle muziek. Deze resultaten tonen aan dat het tijd is om de focus van de discussie over heavy metal te verplaatsen naar de positieve in plaats van de negatieve effecten.

Gilles Wijckmans

Heavy metal, muziek van de roekeloze headbanger? Experimenteel onderzoek naar de effecten van heavy metal op jongeren.