FABULOUS FRET?

Onderzoek naar de lezerstevredenheid van FRET Magazine

Onderwijsinstelling: Universiteit Antwerpen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen
Studierichting: Cultuurmanagement
Promotor: B. Verbergt en T. Koopman
Student: Maria Grob

Omschrijving

De Nederlandse variant van Poppunt, het Nationaal Pop Instituut (NPI), is 1 januari 2008 opgegaan in een sectorbreed instituut: het Muziek Centrum Nederland (MCN). Het MCN is een fusie tussen zeven genre-gerelateerde brancheorganisaties (pop, jazz, klassiek & wereldmuziek) en is hét nieuwe kennis- en informatiecentrum op het gebied van muziek in Nederland. De fusie is geïnitieerd door het ministerie van OCW, die graag de brancheorganisaties wilde centraliseren. De fusie heeft heel wat voeten in de aarde gehad, lange tijd was het niet de bedoeling dat het NPI zou meegaan in de fusie. Dit is uiteindelijk – na grondig onderzoek – toch zowel wenselijk en haalbaar bevonden en sinds 1 januari 2008 is de fusie dan ook een feit. Voor het NPI heeft dit veel vragen en uitdagingen opgeleverd. Eén van de vragen is, wat te doen met FRET magazine? Eén van de doelstellingen van het vroegere NPI was het informeren van muziekliefhebbers over alles dat er gebeurd op het gebied van popmuziek in Nederland. Dit werd al 15 jaar gedaan met uitgave van het muziektijdschrift FRET, met een oplage van 20.000 en verschijning van 9 maal per jaar was FRET een duidelijke output van het NPI. Het MCN wil in de toekomst gaan onderzoeken of het uitgavenbeleid gecentraliseerd kan worden en de vraag is wat de rol van FRET hier eventueel in zou kunnen zijn. Om de waarde van FRET als product op dit moment te achterhalen heb ik een grondig lezersonderzoek voor FRET gedaan, met zowel interviews met professionelen uit de industrie alsmede het enquêteren van de (in-)actieve muziekliefhebbers. Centraal stond de vraag: wat is de waarde van FRET nu en wat zou er met FRET moeten gebeuren in de toekomst, nu het NPI niet langer bestaat maar onderdeel is van het sectorinstituut MCN.

Maria Grob

  FABULOUS FRET? Onderzoek naar de lezerstevredenheid van FRET Magazine