Het effect van populaire muziek in advertenties op consumentenreacties

Onderwijsinstelling: Universiteit Gent
Studierichting: Bedrijfspyschologie
Promotor: Prof. dr. Peter Vlerick
Student: Tine Van Cauteren

Deze masterproef bestudeert het effect van het gebruik van populaire muziek in reclameadvertenties voor vier verschillende producten (bier, dessert, kauwgom en champagne) op vier reacties van consumenten (merkherkenning, attitude tegenover de advertentie, attitude tegenover het merk en aankoopintentie). Op basis van een between-subject onderzoeksdesign in een toevallige steekproef van jongvolwassen consumenten (N=143) werd er geen relatie gevonden tussen de aanwezigheid van populaire muziek en zowel merkherkenning als de attitude ten opzichte van de advertentie. De verwachte positieve relatie tussen de aanwezigheid van populaire muziek in advertentie en merkattitude werd enkel gevonden ten aanzien van het geadverteerde champagnemerk. Tenslotte werd onverwacht vastgesteld dat de aanwezigheid van populaire muziek geassocieerd is met een lagere aankoopintentie bij bepaalde producten, met name kauwgom en champagne. Resultaten geven aan dat het gebruik van populaire muziek in reclame niet alleen productafhankelijk is doch ook dat het gebruik van populaire muziek zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op de reacties van consumenten.

Tine Van Cauteren

Het effect van populaire muziek in advertenties op consumentenreacties.