De punkbeweging in België (1976 -1981)

Tussen anarchie en hysterie

Onderwijsinstelling: Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Letteren
Studierichting: Geschiedenis
Promotor: dr. Tom Verschaffel
Student: Yves Aerden

Omschrijving

In het jaar 2007 werd de dertigste verjaardag van het punkfenomeen gevierd. In Engeland en Amerika werd er met veel nostalgie terug gekeken naar die wilde tijden. Nooit zou men nog zoveel chaos en vervreemding meemaken als in 1977. Het was het jaar waarin de Sex Pistols hun eerste en enige album de wereld instuurde: ‘Nevermind the Bollocks’. De controverse was ongezien. Niemand was veilig voor de ongecontroleerde woede en vuilbekkerij van John Lydon, de zanger van de Pistols. Geen spaander werd heel gelaten van het heersende etablissement. ‘God save the Queen’ en ‘Anarchy in the UK’ werden de leuzen van een nieuwe generatie van gedesillusioneerde jeugd. Ze brachten aan de oppervlakte wat al jaren lag te sluimeren in de hoofden van progressieve en ruimdenkende tieners die, door de aanhoudende jeugdwerkloosheid, noodgedwongen doelloos rondhingen in rokerige pubs en clubs. De punk oogstte een schokgolf van verontwaardiging, maar voor het eerst sinds de jaren zestig kwam er weer verzet vanuit muzikale hoek. Een jaar later bereikte het fenomeen ook ons land. De schok kwam hard in het Belgische muzikale landschap, dat destijds vooral gedragen werd door de populaire zangers van het levenslied, de artiesten uit de kleinkunstrangen en een kleine schare binnenlandse popgroepen. Van een rockcultuur was amper sprake en de opkomst van deze nieuwe muziekstroming zorgde hier dan ook voor een bruusk ontwaken. In welke mate kunnen we de punk in ons land als een specifiek Belgische manifestatie beschouwen van een internationaal fenomeen? De punk ontstond in Engeland en Amerika als muzikale reactie op een ongunstige socio-economische realiteit. We stellen ons dus de vraag welke de ontstaanscondities en de gevolgen in ons land waren en zoeken naar parallellen in het buitenland. Op welke manier lieten de Belgische punkers zich door hun Angelsaksische voorgangers beïnvloeden en op welke wijze brachten zij hun eigen accenten aan? Hoe kunnen we het klimaat typeren waarin de punk in ons land heeft kunnen gedijen en kunnen we dit vergelijken met de evoluerende situatie in de bronlanden van de beweging? Welke sporen heeft de punk tenslotte achtergelaten op de Belgische muziekwereld?

Yves Aerden

  Tussen anarchie en hysterie: de punkbeweging in België (1976 – 1981)