Creativity is about the acceptable way of being weird

Onderwijsinstelling: UC Leuven-Limburg
Studierichting: Geestelijke gezondheidszorg
Student: Julie Jadoul

In deze proef ben ik op zoek gegaan naar de effecten van muziek op de psyche en het ontstaan van de gevoelens die erbij horen. Aan de hand van dit onderzoek werkte ik een project uit voor de doelgroep (forensische) om concreet na te gaan wat ik in de praktijk zag. Ik vertrek vanuit de vraag: “Hoe muziek in de vorm van een activiteit op een interessante en toegankelijk manier mogelijk maken voor zorgmijdende patiënten met meerdere ernstig psychiatrische problemen en verslavingen binnen een forensische setting?”. Voor mijn project kies ik ervoor een workshop rond ‘jammen’ met muziek te organiseren. Het doel is om mensen met én zonder psychiatrische problematiek en verslaving te laten samenkomen en tot een muzikaal ‘experiment’ te komen. Ik wil laten zien dat wanneer mensen muziek maken, het er niet toe doet wie je bent of wat je doet en dat een ‘stoornis’ op dat moment geen stoornis hoeft te zijn (het kan je net creatief maken: zie titel scriptie). Wie muziek maakt, geniet en werkt onder andere op en met gevoel. Dit is perfect als een soort van uitlaatklep en coping om met (langdurige) stress om te gaan en even alle gedachten uit te schakelen.

Julie Jadoul

Creativity is about the acceptable way of being weird