Het contractenrecht in combinatie met het artistieke intellectueel recht

Onderwijsinstelling: PXL-Business
Studierichting: Rechtspraktijk
Promotor: Dirk Van Empten
Student: Max Winters

Dit eindwerk is ontstaan met het doel de zelf-producerende artiest bewust te maken van de juridisch-technische kant van de muziekwereld. Steeds meer muzikanten staan zelf in voor de financiering van de opnames van hun albums of singles. Daardoor komen ze ook in aanmerking voor verschillende beheersvennootschappen.

Eerst worden de verschillende soorten rechten en plichten besproken die de zelf-producerende artiest toekomen. Naast de auteursrechten voor de auteur/componist zijn er de naburige rechten voor de producenten en de uitvoerende muzikanten.

Vervolgens wordt het algemeen contractenrecht behandeld waarna het direct wordt toegepast op de verschillende contracten die men kan aangaan met een platenlabel. Het gaat dan over het artiesten, het licentie –en het distributiecontract.

Tenslotte worden de beheersvennootschappen naast elkaar gezet. Voor wie staan SABAM, SIMIM en PlayRight in en hoe verzorgen ze de inning en uitbetaling.

Dat er enig papierwerk moet verricht worden als muzikant wisten we allemaal al, maar waar juist rekening mee moet worden gehouden, dat wordt in deze bachelorproef duidelijk gemaakt.

Max Winters

Het contractenrecht in combinatie met het artistieke intellectueel recht. De juridisch-technische kant van de muziekwereld.