Cashless payment: serving the stars better

Onderwijsinstelling: Universiteit Antwerpen
Studierichting: Master in het cultuurmanagement
Promotor: Prof. Rita De Graeve
Student: Karolien Van Helden

De snel veranderende technologische ontwikkelingen en verschillende nadelen (zoals ongedifferentieerde prijzen) die het aloude bonnetjessysteem met zich meebrengt, maken dat muziekcentrum Trix eventueel wil overstappen van bonnen naar een cashless betalingssysteem. Deze masterscriptie behandelt daarom de onderzoeksvraag: “Hoe kan een introductie van een cashless payment systeem bij Trix Antwerpen leiden tot een verhoging van het resultaat, verkregen uit de opbrengsten en kosten van de horeca?” Hierbij horen volgende deelvragen:

1. Wat zijn de verschillen in de prijszetting bij muziekclubs/festivals in Vlaanderen en Nederland die cash of jetons hanteren tegenover vergelijkbare instellingen die cashless payment toepassen?

2. Wat is het gevolg op het resultaat van de horeca na de invoering van cashless betalen in Vlaanderen en Nederland?

3. Hoe staat het publiek tegenover een omschakeling van jetons naar cashless betalen en een eventueel nieuwe prijszetting?

Karolien Van Helden

Cashless payment: serving the stars better. Onderzoek naar cashless betalen bij Trix Antwerpen.