De amateur voorbij

Onderwijsinstelling: KU Leuven
Studierichting: Sociologie
Promotor: Prof. Dr. Rudi Laermans
Student: Bregje Van Deun

In deze thesis komen verschillende theorieën van Culturele Studies, Bourdieu en Actor-Netwerk Theorie aan bod om het fenomeen van de opkomende amateur die dankzij goedkopere en slimmere technologie het domein van de professional betreedt te onderzoeken. Meer precies wordt dit onderzocht in de muziekindustrie, waar door de shift van een analoog naar een digitaal formaat dit fenomeen bij uitstek zichtbaar wordt. Muzieknummers kunnen nu van het begin tot het eind door één enkele computer geproduceerd en vervolgens gedistribueerd worden dankzij toegankelijke, intuïtieve programma’s en nieuwe media. Middelen waar voorheen enkel de professional toegang tot had zijn deels toegeëigend door jonge amateurs. De distincties tussen werk en vrije tijd, consument en producent of amateur en professional lijken geen steek meer te houden. Maar is dit echt zo? Deze thesis onderzoekt de distinctie en het grenswerk dat gepaard gaat met deze verandering. In het eerste hoofdstuk wordt er een typologie ontwikkelt die de met elkaar vervlochten actoren duidelijk onderscheidt. Hierna gaan we over naar de inzichten van Bourdieu over diens veld van cultuurproductie waar nu ook de amateur definitief aan deelneemt. Tenslotte komt de Actor-netwerk theorie aanbod, waar we de veranderlijke associaties die mee de amateur tot amateur vormen trachten te traceren.

Bregje Van Deun

De amateur voorbij. Drie theoretische perspectieven over grenswerk en distinctie in de digitale muziekindustrie.