Poppunt werkt aan het maximaliseren van kansen voor beginnende en semiprofessionele bands, muzikanten en dj’s uit pop, rock, dance en aanverwante muziekgenres. Poppunt is hierin ook een bondgenoot voor alle andere organisaties uit het popveld. Poppunt is laagdrempelig, eigentijds en spreekt de taal van de muzikant.

Maximaliseren van kansen

Poppunt ontwikkelt, stimuleert en ondersteunt initiatieven die de kansen voor muzikanten uit Vlaanderen versterken. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het creëren van een plek / organisatie waar de muzikant met al zijn vragen terecht kan (informatie en kennisoverdracht) maar ook over het werken aan speelkansen, en het ondersteunen en begeleiden van alle aspecten van het muziekmaken. Uiteraard spelen ook de kansen om her en der vorming te volgen hierin een rol.

Beginnende en semiprofessionele bands, muzikanten en dj’s

De muzikant die net uit de muziekwinkel stapt, moet evengoed bij Poppunt terecht kunnen als de muzikant die op het punt staat een platencontract of managementovereenkomst te tekenen. Zowel de muzikanten voor wie het plezier het voornaamste is, als de muzikant met grote ambities vindt bij Poppunt de juiste informatie, een luisterend oor en een interessant aanbod.

Bondgenoot en steunpunt

Om ervoor te zorgen dat beginnende en semiprofessionele muzikanten alle kansen krijgen, is de verdere ontwikkeling en versterking van het poplandschap cruciaal. Poppunt wil daarom ook een aanbod hebben ten aanzien van deze intermediaire personen en organisaties. Vaak is een investering in deze organisaties en mensen zelfs duurzamer dan de inspanningen rechtstreeks voor de muzikant. Het gaat dan zowel om het train-the-trainergegeven, als het samenwerken met organisatoren van speelkansen (bv. jeugdhuisverantwoordelijken), of het ondersteunen van beginnende managers en boekers. Poppunt vervult taken als praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en communicatie en beeldvorming, maar plaatst zich hierbij niet ‘boven’ het popveld. Poppunt wil in alles immers vooral een bondgenoot zijn op basis van respect en gelijkwaardigheid.

Laagdrempelig

Toegankelijkheid ten aanzien van de muzikant dragen we zeer hoog in het vaandel. Poppunt zal daarom niet alleen waken over de moeilijkheidsgraad van de publicaties en teksten die ze maakt, maar ook zélf naar de muzikant toegaan of samenwerken met organisaties die fysiek dicht bij de muzikant staan. Het onderzoeken en wegwerken van drempels die spelen ten aanzien van specifieke doelgroepen (bepaalde subgenres, artiesten met een migratieachtergrond, etc.) zien we eveneens als een belangrijke opdracht.

Erkenning

Poppunt won in 2008 en 2014 de Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek, één van de Cultuurprijzen toegekend door de Vlaamse overheid. De prijs werd ingesteld in 2003 en geldt als een officiële blijk van waardering aan organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of hun opmerkelijke prestaties een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. In 2011 won Luc Nowé, oprichter en directeur van Poppunt, ‘De Bloempot’ van Studio Brussel. Deze werd uitgereikt tijdens ‘De Poulains’ in de Ancienne Belgique en beloonde de winnaars voor hun rol in het stimuleren van de Belgische muziekscene.