Thomas-Duprel-KBL1

Thomas Duprel

Tarmac — RTBF goes urban

Le nouveau player 100% hiphop est arrivé. De RTBF voelde de nood om zich meer tot jongeren te richten en geeft met Tarmac een digitaal forum aan alles wat met hiphop en urban culture te maken heeft. Onder impuls van hoofdredacteur Thomas Duprel aka rapper Akro (Starflam) – die carte blanche kreeg van de RTBF – mikt de online radio/tv annex app specifiek op de jongerencultuur van de millennials.

Thomas: “Tarmac richt zich met de keuze voor hiphop en culture urbaine heel specifiek op jongeren tussen 15 en 25 jaar, een leeftijdscategorie die tot dusver wat over het hoofd werd gezien in de media. Bij de RTBF waren er weliswaar uitzendingen voor kinderen tot 12 jaar, maar nog niet voor jongvolwassenen. En Pure FM mikt op luisteraars tussen de 20 en 40 jaar. Er lag dus een ruimte open om het publiek tussen 15 en 25 jaar te bereiken. Niet eenvoudig want die doelgroep luistert niet meer naar de radio en kijkt niet veel naar tv. Social media zijn veel prominenter aanwezig in hun leefwereld. Met Tarmac willen we iets aanreiken dat een combinatie is van tv, radio en social media.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“Tarmac is anders dan wat de RTBF al in huis had. We zetten sterk in op het digitale. Vandaar de mobiele app. We willen ook heel aanwezig zijn op kanalen als Snapchat, Facebook, Instagram en YouTube. In het gebouw van de RTBF beschikken we over een eigen studio. We hopen die binnenkort ten volle te benutten om video’s te maken. De mogelijkheid om zelf content te creëren is een meerwaarde. Daarnaast komt er ons uiteraard ook heel veel inhoud en informatie aanwaaien. Door die combinatie kan je jongeren op een laagdrempelige manier vorming meegeven. Dat vinden we belangrijk. Het hoort ook bij het takenpakket van een publieke omroep.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“Als hoofdredacteur zie ik erop toe dat de verschillende disciplines aan bod komen. Muzikale onderwerpen worden afgewisseld met andere takken van de urban kunsten: een video over rap wordt gevolgd door een reportage over graffiti, bijvoorbeeld. Die filosofie willen we bewaken.”

“Voor Tarmac gelanceerd werd, hebben we ons een jaar lang in alle stilte kunnen voorbereiden. Een welomlijnd plan was er niet. We zijn echt in een avontuur gestapt. Ik was in ieder geval heel gemotiveerd om met de digitale middelen van nu iets op poten te zetten dat nog niet leefde in hoofde van de traditionele media. Dat ik zelf een rapper ben, helpt wel. Maar let op, de visie van een rapper uit de jaren negentig is niet noodzakelijk die van een jonge hiphopper. Alles evolueert. Ik heb mijn eigen codes maar ik wil me wel in vraag blijven stellen en de nieuwe codes integreren in de werking van Tarmac.”

“Tarmac is een brede toegangspoort naar hiphop en urban culture in al zijn facetten.”

“Wat zijn de grootste verschillen in vergelijking met vroeger? Er zijn veel minder MC battles en graffiti jams. Nu situeert de creatieve energie zich vooral op een kamer in het zicht van de camera. Vroeger rapten we samen op straat, brachten we gekopieerde cassettes uit en zagen we elkaar op concerten. Nu bepalen artiesten hun strategie en promotie in hun eigen hoekje en sturen ze hun muziek en videoclips via de digitale weg de wereld in. Voorheen gebeurde er veel meer face to face. Nu gebeurt alles op een meer virtuele manier. Maar de impact kan wel enorm zijn, als het verhaal begint te marcheren. De twee pistes zijn interessant. Breng beide manieren van werken samen en het wordt nog beter, denk ik.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“Het internet is sowieso de grootste omwenteling van de voorbije eeuw. Het heeft alles veranderd en in de war gestuurd. De media zijn ook wakkergeschud: ze moeten korter op de bal spelen. Vandaar dat we volop gaan voor een app die alle inhoud – evenementen, mixtapes, artikels, video’s – kan bundelen. De gebruiksvriendelijke app is, meer nog dan onze website, de speerpunt van Tarmac. We bieden een breed aanbod van muziek aan. Een jongere die ’s morgens in de metro naar muziek wil luisteren, kan kiezen uit zeven livestreams. Daarvoor werken we samen met specialisten die thuis zijn in niches als R&B, dancehall of hiphop. Iedere morgen kan je naar ‘IZI Morning’ luisteren, een dagelijkse rubriek met Anne Sarah. ’s Avonds bieden we tussen 20 en 22 u ‘JVSMR’ (Je vous salue ma rue) aan, een talkshow gepresenteerd door Prezy, Mia en Junior Goodfellaz. Daarin volgen we de muzikale actualiteit op de voet en bespreken we hoe hiphop leeft op het terrein, in de wijken. Tussen 19 en 20 u presenteren we altijd warm-up dj’s. Die mixtapes belanden dan ook in de app. En we willen blijven evolueren. In zee gaan met YouTubers hoort daar ook bij. We hebben sowieso heel veel in de aanbieding.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“In een tweede stadium willen we de interactiviteit nog vergroten. Meer uitwisseling met het publiek: daar streven we naar. Zijn er nog dromen? Uiteraard. We willen de nummer één worden in België wat hiphop en urban culture betreft. Zoals een coach die mee de magie creëert, willen we bijdragen aan het succes van jonge talenten die hopelijk uitgroeien tot sterren. Heb ik een raad voor jonge hiphoppers? Be yourself no matter what they say!

“Waar staat hiphop voor? Het is een état d’esprit die met een bepaalde levensstijl gepaard gaat. Hiphop heeft een multicultureel aspect. Brussel is heel kosmopolitisch. De media richten zich nog te weinig tot jongeren van Afrikaanse, Magrebijnse of Oost-Europese afkomst, hoewel die in groten getale aanwezig zijn in onze hoofdstad. Het is heel belangrijk om die jeugd te bereiken. Hiphop is overal vandaag. Het genre duikt op in alternatieve rock en electro. Zelfs Rihanna verwerkt hiphopelementen in haar muziek. Laat Tarmac voor jongeren vooral een brede toegangspoort zijn naar hiphop en urban culture in al zijn facetten.”

tarmac.be