Lokale-Helden-KBL3

Lokale Helden 2019

Jeroen Ackerman, Solange Mariano dos Reis Borges en Jamal Belkadi: “Lokale Helden moet inclusiever dan ooit worden.”

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt voor de vierde keer Lokale Helden. Die hoogdag van muziek moet ook de start van iets nieuws worden. De focus komt meer dan ooit op diversiteit te liggen. “We willen zoveel mogelijk muzikaal talent en organisatoren met een migratieachtergrond aanspreken.” Poppunt wil daarmee een mentaliteitsverandering creëren, zowel lokaal als bij zichzelf.

“Met Lokale Helden wil Poppunt in heel Vlaanderen en Brussel het muzikaal talent in de spotlight zetten. Elke organisator – van jeugdhuis over muziekcafé tot specifieke vzw – wordt aangespoord om op 26 april lokale artiesten een speelkans te geven. Daarnaast willen we ook het publiek uit z’n kot lokken en aanmoedigen om dat talent te (her)ontdekken”, legt projectmedewerker Jeroen Ackerman uit. De eerste editie in 2015 vond plaats in 137 gemeentes; editie 2018 kon organisatoren in 200 gemeenten overtuigen en stond garant voor 1.050 (!) optredens van lokale artiesten, op 390 verschillende podia. En zo brengt Lokale Helden al drie edities lang het Vlaamse muzieklandschap van onderuit in beweging.

“Daarnaast willen we met Lokale Helden ook lokale samenwerkingen aanmoedigen. In Lier bundelden het cultuurcentrum en het jeugdcentrum de krachten. In Antwerpen gingen muziekcentrum Trix, JC Den Eglantier en De Branderij (JES) voor het eerst een samenwerking aan. En zo zijn er tal van voorbeelden van hoe het project vaak een lokale hefboom was.”

Veel breder dan genres en scenes

“Voor de editie van volgend jaar wordt er, naast alle organisatoren die we nu al bereiken, een focus gelegd op artiesten en organisatoren met een migratiegeschiedenis. We merkten dat die groep ondervertegenwoordigd was tijdens de voorbije edities, zowel bij organisatoren als bij artiesten. We hebben ons daarbij een paar vragen gesteld. Hoe komt het dat we een deel van onze superdiverse samenleving niet bereiken? Hoe creëren we een brug naar hen? En hoe verduurzamen we die samenwerking?”

Solange Mariano dos Reis Borges & Jeroen Ackerman © Koen Bauters
Solange Mariano dos Reis Borges & Jeroen Ackerman © Koen Bauters

“Inspiratie vonden we onder andere bij initiatieven die al deel uitmaakten van Lokale Helden. In 2015 organiseerde de stad Genk bijvoorbeeld de 30/30/30-concerten. Er waren zes uiteenlopende curatoren die dankzij hun diverse muzikale achtergrond en netwerk een heel brede doelgroep konden aanspreken. Een zeer laagdrempelig initiatief, en het is nog steeds een succes. Het heeft ons geleerd dat diversiteit veel breder is dan muziekgenres en scenes.”

Muziek als universele taal 

“In 2017 en 2018 hebben we Lokale Helden gekoppeld aan tien lokale projecten met etnisch-culturele verenigingen, kansarme jongeren en vluchtelingen. In Halle organiseerden Habbekrats, een jeugddienst voor kansarme jongeren, en Spectakulo een hiphopavond. En in Houthulst gaf vzw De Boot een podium aan vluchtelingen met muzikaal talent. Dat initiatief illustreerde als geen ander de kracht van muziek als universele taal.”

Solange Mariano dos Reis Borges & Jeroen Ackerman © Koen Bauters
Solange Mariano dos Reis Borges & Jeroen Ackerman © Koen Bauters

Het inclusieve karakter van muziek is de kerngedachte achter Lokale Helden 2019. “We willen mensen bij elkaar brengen rond muziek, ongeacht hun muzikale achtergrond of afkomst. We stellen vast dat twee muzikanten in dezelfde ruimte meteen beginnen te praten met elkaar. Muziek is een universele taal, het maakt niet uit van waar je bent. Het brede spectrum van ritmes en melodieën van over de hele wereld is een ongelooflijke rijkdom. Dat willen we de komende maanden nog meer in de picture zetten.”

Op zoek naar sleutelspelers

Als eerste stap sloot Poppunt een samenwerkingsverband met het Internationaal Comité, een door de Vlaamse overheid erkende multiculturele federatie met een 325-tal aangesloten verenigingen van en voor etnisch-culturele minderheden in heel Vlaanderen en Brussel. Daarvoor krijgen we financiële steun van het Integratiepact van het ESF-agentschap van de Vlaamse overheid.

Vervolgens werden twee projectmedewerkers aangeworven om drempels te detecteren en die specifieke doelgroepen aan te spreken. Zij moeten zoveel mogelijk muzikanten en organisaties warm maken voor Lokale Helden. Jamal Belkadi is de oprichter van Beezy Comedy (een intercultureel comedylabel dat de eerste shows met comedians van diverse roots organiseerde) en was daarnaast ook actief als promoter en deskundige voornamelijk in Antwerpen (Cult & Comedy, de Antwerpse cultuurcentra) en Mechelen (H30/CC Mechelen, Rappers Versus Dichters, Mechelen Hiphopstad). Solange Mariano dos Reis Borges is afgestudeerd als sociaal-cultureel werkster. Ze gelooft in en onderzoekt de kracht van verschillende kunstvormen waaronder muziek. In een recent verleden heeft ze ervaring opgedaan bij De Pianofabriek in Sint-Gillis en jongerenwerking DBroej.

Jeroen Ackerman & Solange Mariano dos Reis Borges © Koen Bauters
Jeroen Ackerman & Solange Mariano dos Reis Borges© Koen Bauters

“We plannen om elk de baan op te gaan en organisaties en key players te strikken binnen zowel onze eigen netwerken als de netwerken van het Internationaal Comité en Poppunt. Daarnaast is een gerichte marketing en communicatie ook belangrijk. We gaan onze visuele en schriftelijke boodschap zodanig aanpassen dat zoveel mogelijk mensen zich aangesproken voelen om deel te nemen. Da’s geen gemakkelijke oefening; het gaat soms over kleine details die een groot verschil maken”, leggen ze uit.

“Het doel is om samenwerkingen tussen de vaste waarden bij Lokale Helden (gemeenschapscentra, concertzalen, jeugdhuizen …) en mensen die we nog niet bereikt hebben te stimuleren. Daarbij willen we niet alleen een mix van organisatoren, maar ook een fantastische muzikale mix presenteren”, vult Jeroen aan. “En daarom willen we ook lokale besturen oproepen om mee te werken. Zij kunnen ervoor zorgen dat die samenwerkingen vaste vorm krijgen. Lokale Helden heeft ons geleerd dat gemeenten en steden het verschil kunnen maken met financiële of materiële ondersteuning, infrastructuur en communicatie.”

Ook verandering van binnenuit

Tot slot wil Poppunt met de inzichten van Lokale Helden 2019 ook intern een mentaliteitsverandering doorvoeren. “We willen niet alleen Lokale Helden, maar de hele Poppunt-werking (Vi.be, info- en advieswerking …) optimaliseren en toegankelijker maken voor álle muzikanten.”


Zin om mee deel uit te maken van Lokale Helden 2019 als organisator, artiest of publiek? Check lokalehelden.be