Arne-Volta-KBL1

Arne Huysmans

Bezieler van VOLTA, muzikale hotspot in Elsene

Wat hebben Whispering Sons, Ulysse, Brihang en DC Salas met elkaar gemeen? Allen zijn het creatieve muzikale geesten die elkaar vinden in een voormalig kantoorgebouw in Elsene. We spreken met Arne Huysmans, bezieler van het snel groeiende muziekcentrum VOLTA. “We zijn jong, hebben weinig geld, maar we hebben wél een droom. En ideeën over hoe we die willen vormgeven.”

“VOLTA is een muziekcentrum dat ik in september 2017 samen met Flor Huybens heb opgericht. We gaan daarbij uit van de DIY-principes: we hebben weinig financiële middelen, maar zoals dat voor veel muzikanten geldt, zorgt die beperking net voor extra creativiteit en vastberadenheid. Nadat we via Camelot – de organisatie die zich bezighoudt met leegstandsbeheer van gebouwen – voordelig maar tijdelijk onze intrek konden nemen in dit oude kantoorgebouw, kreeg VOLTA al snel de wind in de zeilen. Vandaag baat een team van gepassioneerde vrijwilligers een warm huis uit vol repetitieruimtes met instrumenten en PA, een volwaardig podium en een bar.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“Eigenlijk hebben we deze plek in het leven geroepen door een gemis dat ikzelf als geschoolde muzikant heb ervaren. Naar mijn – en dat van veel van mijn collega-muzikanten – aanvoelen zijn er nog steeds hiaten die het erg moeilijk maken om als artiest door te groeien naar een professioneel niveau. VOLTA probeert een artistieke en zakelijke tussenstap of springplank te zijn, zowel voor presentatie, creatie als educatie.”

“De VOLTA-werking bestaat uit die drie inhoudelijke pijlers. De eerste is ‘presentatie’, met een kwalitatief podium dat gebruikt wordt voor concerten en try-outs voor een 80-tal toeschouwers. De tweede pijler is ‘creatie’: we bieden artiesten op een goedkope manier de mogelijkheid om zich in volle focus te ontwikkelen of zich voor te bereiden op een tour. Concreet zijn dat langdurige residenties, audio- of video-opnames, repetitieruimtes en PA-repetities, waarvoor je in Brussel erg moeilijk de juiste plek kan vinden. Alle inkomsten die we hiermee vergaren, steken we integraal in de aankoop van instrumenten, de geluidsinstallatie, het gebouw etc. ‘Educatie’ is het derde luik, waarmee we via masterclasses en workshops willen bijdragen tot de ontwikkeling van individuele muzikanten of artiesten, ongeacht hun niveau.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“De artiesten die bij ons in residentie zitten, worden echt geselecteerd. Enerzijds omdat we nu eenmaal niet élke vragende artiest een plek kunnen geven, anderzijds – en vooral – omdat we er écht willen zijn voor de juiste artiesten die doelbewust de stap van semiprofessioneel naar professioneel willen zetten. Iedere artiest nodigen we uit om bij een warme tas koffie hun ideeën, plannen, noden of dromen te komen bespreken. Als we aanvoelen dat die artiest een duurzaam verhaal wil opbouwen, dat muziek meer nodig dan vrijblijvend is, en dat VOLTA een antwoord kan bieden, kan hij/zij bij ons terecht. Deze selectie vinden we zelf een erg moeilijke en soms vervelende oefening, en steunt vaak toch ook op buikgevoel.”

“De educatiepijler willen we in de toekomst verder uitwerken, zowel muzikaal als zakelijk. Op muzikaal vlak mikken we op alle niveaus van deelnemers, en nodigen we (inter)nationale toppers uit voor masterclasses. Zo kwam Son Lux-drummer Ian Chang onlangs een sessie geven. Dat drummers van heinde en verre afzakten naar VOLTA sterkt ons in het vermoeden dat we hiermee goed inspelen op de noden van muzikanten.”

© Koen Bauters
© Koen Bauters

“VOLTA staat met de voeten stevig in Brussel, maar heeft banden met Vlaanderen én Wallonië. We vinden het mooi dat artiesten met verschillende achtergronden elkaar hier treffen. Whispering Sons en Brihang zijn Vlaamse artiesten, Ulysse of Great Mountain Fire zijn van Waalse afkomst. In VOLTA komen ze met elkaar in contact, motiveren ze elkaar én leren ze van elkaar. Daar zijn we érg trots op. In onze programmatie combineren we trouwens ook steeds een Vlaamse en Waalse act in een double bill, zodat we ook in het publiek die bruggen kunnen bouwen.”

“Ons statuut laat dat ook toe: dat we voorlopig een niet-gesubsidieerde organisatie zijn die zich op geen enkele manier moet verantwoorden tegenover Vlaamse, Waalse of Brusselse overheden, geeft ons erg veel vrijheid. Al moeten we daar meteen ook realistisch in zijn: om deze werking überhaupt te kunnen volhouden, de huidige vrijwilligerswerking te kunnen professionaliseren én te kunnen voldoen aan de enorme vraag van de muzikanten, is het noodzakelijk om in de toekomst wél subsidies binnen te halen, in combinatie met meer middelen uit partnerships.”

“Ik droom van een samenwerking met de (Brusselse) cultuurhuizen, waardoor we artiesten die in VOLTA komen creëren nadien kwalitatieve presentatiemomenten kunnen bieden in het middelpunt van de aandacht. Naast financiële middelen gaan we in de komende maanden ook naarstig op zoek naar een nieuwe, grotere en vooral centraler gelegen locatie, dichter bij alle Brusselaars.”

voltabxl.com