Uitreiking Popthesisprijs 2016

Foto’s: Thomas Kums

Op woensdag 14 december 2016 reikten we voor de elfde keer de Popthesisprijs uit. Plaats van de festiviteiten was de goedgevulde Club van de Ancienne Belgique. De uitreiking vond plaats aan het eind van de boeiende studienamiddag die we ‘Een muzikale Terzake’ hadden gedoopt.

In samenwerking met ClubCircuit en Kunstenpunt maakten we een stand van zaken op van de poprocksector en presenteerden we 3 interessante onderzoeken:

  • ‘Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen’. Dit onderzoek, dat door een ruim consortium van opdrachtgevers uit de sector werd besteld en werd uitgevoerd door UGent, peilt naar de werkomstandigheden, inkomsten, jobtevredenheid etc. van Vlaamse kunstenaars. Tijdens de studienamiddag werd er gefocust op de specifieke resultaten voor muzikanten (download de presentatie hier, het volledige onderzoeksrapport vind je hier). In een panelgesprek met Kurt Overbergh (artistiek directeur AB), Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal), Eva Meyer (t-heater), Maarten Quaghebeur (Rockoco) en Delphine Hesters (Kunstenpunt) werden de  cijfers verder tegen het licht gehouden.
  • ‘Muziek zonder grenzen. Voor een beter Belgisch muzieklandschap’.  Deze masterscriptie van Nele Sels (Universiteit Antwerpen) focust op de drempels en drivers die muzikanten ondervinden om de taalgrens over te steken. Factoren als cultuurverschillen, verschillen in popbeleid of infrastructuur, taalbarrière etc. werden allemaal in rekening gebracht en onderzocht (download de presentatie hier, de volledige scriptie vind je hier). Na de presentatie werd een aantal bevindingen verder doorgepraat in een panel met Damien Aresta (It It Anita, Luik Records), Rutger De Brabander (Nada Booking), Tom Vangheluwe (De Kreun) en Nele Sels.
  • ‘Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs’. Tom Declercq (Universiteit Antwerpen) doorworstelde voor zijn masterscriptie de financiële verslagen van 12 muziekclubs. Daarnaast nam hij meer dan 2000 enquêtes af bij bezoekers van concerten. Het doel: een duidelijk zicht krijgen op de inkomstenstructuren van de muziekclubs zelf en de aangrenzende sectoren als horeca, toerisme, transport etc. (download de presentatie hier, de volledige scriptie vind je hier). De overduidelijke economische impact die de clubs hebben, werd verder bediscussieerd in het panel met Mike Naert (Het Depot), Wim Mathues (marktonderzoeksbureau GfK) en Tom Declercq zelf.

Als afsluiter werd de Popthesisprijs voor beste bachelor- en masterscriptie uitgereikt door cultuurminister Sven Gatz. De jury van de Popthesisprijs (Ayco Duyster, Pedro De Bruyckere, Tijs Vastesaeger, Marc Steens, Nico Kennes, Gunter Van Assche, Gert Keunen) koos unaniem voor de scriptie van Elise Platteau (PXL-Music) als beste bachelorscriptie. Ze schreef voor de jeugdhuissector een leidraad om de uitbouw van laagdrempelige en multidisciplinaire presentatiemogelijkheden en creatieruimtes te stimuleren (download de scriptie hier). Als beste masterscriptie kwam die van Tom Declercq uit de bus.

  • de jury over de bachelorscriptie van Elise Platteau: “Door het veranderende muzieklandschap en de professionalisering van de muziekclubs in Vlaanderen in de afgelopen 20 jaar, is ook de rol van de jeugdhuizen in het ontwikkelingsproces van de muzikanten veranderd. Vaak denken groepen nu de stap van repetitiekot naar professioneel podium in één keer te moeten kunnen maken om iets te betekenen. Dat is helaas voor slechts weinigen weggelegd en dus is het belangrijk dat jeugdhuizen hun rol in het artistieke proces niet onderschatten. Elise voerde in haar bachelorscriptie en mooi en uitgebreid veldonderzoek dat een representatief staal biedt van de sector. Ze eindigt met degelijke en kritische aanbevelingen die zowel de jeugdhuizen zelf als de ondersteunende organisaties en de beleidsmakers input geven over hoe ze de dingen beter kunnen aanpakken om de functie van jeugdhuizen als creatieplek te blijven garanderen en verbeteren.”
  • de jury over de masterscriptie van Tom Declercq: “Gezien het kantelpunt waarop een aantal muziekclubs in Vlaanderen zich bevindt en het wegvallen van subsidies voor een aantal spelers in het veld, is dit een onderzoek dat broodnodig was. Actueel en relevant. Door het verzamelen van zeer concrete cijfers is nu écht duidelijk dat de bestedingsimpuls van de overheden wel degelijk een hefboom kan zijn voor andere inkomsten en een duidelijke economische meerwaarde creëert. Bovendien krijgen we voor het eerst inzicht in het verschil in economische realiteit tussen clubs in een stedelijke en niet-stedelijke context. Tom leverde met dit indrukwekkend onderzoek een heus pionierswerk af, gebaseerd op bestaand cijfermateriaal en eigen onderzoek. Hij brengt op een duidelijke manier de diverse geldstromen in kaart en geeft meteen een aanzet tot verder en aanvullend onderzoek.”

Lees ook het verslag van de volledige dag in De Morgen.