Uitreiking Popthesisprijs 2015

Op donderdag 10 december 2015 reikten we voor de 10e keer de Popthesisprijs uit: de bekroning voor de beste bachelor- en masterscriptie over (pop)muziek of het brede muziekveld. De uitreiking vond opnieuw plaats tijdens Glimps, het internationale showcasefestival in Gent.

Foto’s: Ilse Jooken & Gert-Jan De Baets

Voor deze 10e editie selecteerde de professionele jury (dit jaar bestaande uit Gert Keunen, Marc Steens, Annelies Moons, Gunter Van Assche, Tijs Vastesaeger en Pedro Debruyckere) 9 masterscripties en 2 bachelorscripties uit maar liefst 43 inzendingen. De 11 geselecteerde studenten kregen tijdens de uitreiking 2 minuten de tijd om hun scriptie voor te stellen aan het publiek, bestaande uit vrienden, familie, medestudenten en professionals uit de muzieksector. Daarna maakten juryleden van het eerste uur Gert Keunen en Marc Steens de uiteindelijke winnaars bekend.

Yannick Van Nuffel (PXL-Music) ging lopen met de prijs voor de beste bachelorscriptie, getiteld ‘Technologische ontwikkelingen van muziekdistributie en hun impact’. Het jury-oordeel luidde als volgt: “Yannick Van Nuffel is tot het uiterste gegaan om van zijn bachelorscriptie een zeer volledig werk te maken over de huidige stand van zaken in muziekdistributie. Van Nuffel begint zijn scriptie met een erg goed uitgewerkte historische schets. Wat volgt is een weliswaar beschrijvend, maar erg goed gestoffeerd overzicht van muziekdistributie in een digitaal tijdperk en het belang van technologische toepassingen in de hedendaagse muziekdistributie. Op de bijhorende website muziekentechnologie.be bundelt Yannick Van Nuffel de meest actuele berichtgeving over zijn onderwerp, wat een goeie aanvulling is op zijn bachelorscriptie.”

De prijs voor de beste masterscriptie ging naar Inge Alberti (KULeuven) voor haar werk ‘Blurred lines: de troebele lijn tussen inspiratie en plagiaat’. De jury was lovend: “Over plagiaat hebben we al heel veel scripties gelezen, maar die van Inge Alberti heeft ons voor het eerst sinds lang weer iets bijgeleerd. Ze koos een heel actueel onderwerp en schreef er een erg snedige en doorleefde scriptie over. Alberti plaatste begrippen in een goeie historische context, gebruikte nieuwe voorbeelden en haalt argumenten aan die in de copyleftbeweging al lang gebruikt worden, maar zonder het auteursrecht te ondergraven. In die zin brengt ze dus twee uiteenlopende standpunten dichter bij elkaar. Deze scriptie is erg relevant én toepasbaar: er kan bruikbaar lesmateriaal uit gepuurd worden, er zit inspiratie in voor toekomstige rechtspraak etc.”.

De winnende scripties vind je, samen met alle inzendingen van 2015 én van de voorbije edities, terug in onze bibliotheek.

De Popthesisprijs mocht dit jaar 10 kaarsjes uitblazen, dus werd de uitreiking meteen ook een terugblik op de voorbije edities. We haalden herinneringen op met Poppunt-directeur Luc Nowé, promotoren en juryleden en zetten alle winnaars van de voorbije jaren nog eens in de schijnwerpers. We gingen ze een voor een opzoeken en lieten hen vertellen waar hun winnende scriptie ook alweer over ging. Bekijk de filmpjes met Elke Van Hevele, Fréderic Busscher, Dries Vanherwegen, Hanne Valckenaers, Kasper-Jan Raeman, Kathleen Vogelaers, Katrien Anthonis & Charlotte Smekens, Sophie Van Ranst, Silke Van den Broeck en Stijn Van Peborgh, Jozefien Vanherpe, Elien Rubben en Inès Op de Beeck.