Uitreiking Popthesisprijs 2014

Popthesisprijs2014LucNowé
Popthesisprijs2014ShariRamaut
Popthesisprijs2014ElienRubben
Popthesisprijs2014BenVerdyck
Popthesisprijs2014ElienRubbenWinnaar
Popthesisprijs2014ElienRubbenGesprek
Popthesisprijs2014TomBergmans
Popthesisprijs2014StijnDidden
Popthesisprijs2014MathieuLaridaen
Popthesisprijs2014InèsOpdeBeeck
Popthesisprijs2014MichaelTubex
Popthesisprijs2014TijsVastesaeger
Popthesisprijs2014InèsOpdeBeeckWinnaar2
Popthesisprijs2014InèsOpdeBeeckGesprek
Popthesisprijs2014PedroDebruyckere

Foto’s: Davy De Pauw

De Popthesisprijs plaatst ieder jaar de beste eindwerken over muziek in de schijnwerper. Poppunt geeft de beste bachelorproef en masterscriptie de nodige aandacht en beloont de auteurs ervan met een geldprijs. Sinds enkele jaren is de setting voor de uitreiking de Gentse Handelsbeurs, tijdens het showcasefestival Glimps. Na de nieuwe locatie was het nu tijd om het concept wat om te gooien. Versie 2.0 in enkele kernwoorden? Veel meer schwung, nerveuze studenten, 34 interessante inzendingen, en wereldvrede.

De grootste aanpassing was dat de deelnemers voor de eerste keer vooraf niet wisten wie had gewonnen. Er werd een shortlist opgesteld en de bekendmaking gebeurde op de uitreiking zelf. De geselecteerden kregen in de Handelsbeurs evenwel exact één minuut om hun eindwerk uit te leggen, waarna een vakjury (Ayco Duyster, Marc Steens, Wouter Degraeve, Tijs Vastesaeger, Pedro De Bruyckere) telkens haar keuze bekend maakte. Je onderzoek in een luttele minuut voorstellen en daarna bang afwachten, een mens zou voor minder zenuwachtig zijn.

Eerst wacht het echter aan Poppuntdirecteur Luc Nowé om iedereen te verwelkomen en de uitreiking te openen. Hij wees de aanwezigen nog eens op het belang van geëngageerde, jonge mensen die ervoor kiezen een jaar van hun leven op te offeren aan relevant onderzoek over de wereld van muziek. Hun rol in de ontwikkeling van een gezond en dynamisch klimaat mag niet onderschat worden. Dankzij hen zitten er na negen edities van de Popthesisprijs ruim 280 onderzoeken in de database van Poppunt en kent de industrie ongetwijfeld opnieuw heel wat nieuwe professionals.

Daarna was het tijd voor de uitreiking, en de bachelorproeven mochten de spits afbijten. Op de shortlist stonden vier namen:

 • Shari Ramaut ging met ‘How beginning indie bands should promote themselves using social media’ op zoek naar de promotionele do’s & don’ts van sociale media
 • Elien Rubben probeerde showcasefestivals in mensentaal uit te leggen in ‘Showcasefestivals in de muziekindustrie’
 • Lien Van Vaerenbergh onderzocht de manier waarop jongeren muziek beluisteren en beleven in ‘Passieve muziekbeleving bij jongeren’
 • Ben Verdyck had het in ‘Profilering van de pop- en rocksector t.o.v. andere kunsten’ ten slotte over het nieuwe Kunstendecreet en de gevolgen voor het Vlaamse pop- en rocklandschap.

De uiteindelijke winnaar werd bekendgemaakt door jury-afgevaardigde Marc Steens, en na een warme oproep voor wereldvrede werd duidelijk dat Elien Rubben aan het langste eind had getrokken. De voornaamste reden achter de keuze was de relevantie van het onderwerp: nooit eerder verscheen een (grondig) werkstuk over showcasefestivals. Reken daar nog eens bij dat de juiste mensen werden bevraagd, en de jury oordeelde dat Elien Rubben een erg mooie eerste aanzet had geformuleerd, die hopelijk de deur opent naar meer onderzoek naar showcasefestivals. Erna volgde nog een kort gesprek tussen de enthousiaste winnares en master of ceremony en popadviseur Jan Pauly, waarbij de bachelorproef wat verder werd geduid.

Dan was het al meteen tijd voor de masterscripties. Op die shortlist prijkten zeven namen:

 • Matteo Balliauw schreef met ‘A variable neighbourhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music’ software die geautomatiseerd de juiste pianovingerzetting uitzoekt voor een muziekstuk
 • Tom Bergmans ging met heel wat data aan de slag om in ‘Data Mining & Muziek – Hit Prediction’ te proberen een muzikale hit te voorspellen
 • Stijn Didden maakte een exploratieve studie naar online streaming door Belgische studenten met ‘De opkomst van online (streaming) muziekdiensten, de teloorgang van klassieke radio?’
 • Mathieu Laridaen onderzocht met ‘Digitale piraterij en beleid: een economische benadering’ de vraag of digitale piraterij ervoor zorgt dat een artiest minder creatief wordt met een culturele verschraling als gevolg
 • Ilse Mahieu plaatste het educatief aanbod van muziekcentrum Het Depot onder de loep met ‘Muziekeducatie in Het Depot VZW. Een participatieonderzoek naar de educatiewerking van het Leuvense muziekcentrum’
 • Inès Op de Beeck ging in ‘Strategische analyse van de muziekindustrie en businessmodellen van het livesegment’ op zoek naar een nieuw, verbeterd zakelijk model voor concertlocaties
 • Michael Tubex vroeg zich ten slotte af of er vandaag nog zoiets bestond als ‘De Belgische Sound’

Het was de masterscriptie van Inès Op De Beeck die op het einde van de rit de jury het meest kon bekoren, en afgevaardigde Tijs Vastesaeger mocht – na eerst wereldvrede te vragen – uitleggen waarom. Het criterium dat uiteindelijk de doorslag gaf, bleek het nut voor de sector te zijn. Per slot van rekening probeert Poppunt met deze prijs ook iets terug te geven aan de sector waartoe de organisatie behoort, en het voorstel voor een businessmodel dat de winnende thesis presenteert, levert op dat vlak een relevante bijdrage. Reken daar nog bij dat het werkstuk relevante interviews en recente bronnen hanteert, en je weet waarom Inès Op De Beeck de prijs van €500 mee naar huis mocht nemen.

DSC02229
DSC02233
DSC02236
DSC02239
DSC02243
DSC02251
DSC02259
DSC02255
DSC02268

Foto’s: Dirk Van Welden

Nadat opnieuw een verduidelijkend gesprek plaatsvond tussen de winnares en Jan Pauly, kwam nog een laatste afgevaardigde van de jury aan het woord. Pedro De Bruyckere is pedagoog en voert onderzoek naar muziek. Hij brak op bevlogen wijze een lans voor het nut van de Popthesisprijs en onderzoek in het algemeen. Muziek is een universeel, menselijk kenmerk. Het onderscheidt ons niet alleen van andere dieren, maar weet ons ook als soort te verbinden. Al van in de baarmoeder komen we via de hartslag van de moeder bijvoorbeeld in contact met ritme. Onderzoek dat verdere duidelijkheid brengt in de (mogelijke) impact van muziek, is bijgevolg waardevol voor ons allen. Het ziet er niet naar uit dat wereldvrede voor binnenkort is, daarom zullen we het voorlopig met muziek moeten doen. “Laten we er het beste van maken”, voegde Pedro er nog fijntjes aan toe.

Alle ingezonden eindwerken van negen edities Popthesisprijs zijn integraal na te lezen in de online bibliotheek. De winnaars lijstten we netjes op in onze hall of fame.