Uitreiking Popthesisprijs 2013

Popthesisprijs 2013 1
Popthesis 2013 2
Popthesis 2013 3
Popthesis 2013 7
Popthesis 2013 8
Popthesis 2013 9
Popthesis 2013 6
Popthesis 2013 5
Popthesis 2013 4
Jozefien-Vanherpe-KBL3
Jozefien-Vanherpe-KBL2

Unanimiteit kom je maar zelden tegen bij een jury, meestal moeten de nodige discussies aan een oordeel voorafgaan. Met de Popthesisprijs dit jaar echter niet: de deskundige juryleden die oordeelden over de ingestuurde master -en bachelorproeven, zaten twee keer op dezelfde lijn en hadden er, ondanks de uitzonderlijk sterke lichting, geen probleem mee om de winnaars te kiezen.

De gelukkigen waren dit jaar Jozefien Vanherpe voor haar masterscriptie over naburige rechten, en Silke Van Den Broeck & Stijn Van Peborgh voor de ontwikkeling van een nieuwe online partitureneditor genaamd Scored. De ideale gelegenheid voor de uitreiking van de Popthesisprijs bleek net als in 2012 Glimps te zijn, het Belgische showcasefestival waarbij muziekliefhebbers en professionals naar Gent afzakken om nieuwe artiesten te ontdekken en lezingen bij te wonen. Decor was de foyer van de Gentse Handelsbeurs.

Jozefien Vanherpe kreeg de eer om de spits af te bijten. De ex-studente Rechten aan de KU Leuven kreeg twintig minuten tijd om nog eens uit te leggen waar haar erg actueel eindwerk zich op focust: ‘Facing The Music’ wijst op het belang van naburige rechten voor muzikanten en de uitdagingen waarmee die rechten geconfronteerd worden in een veranderde, digitale omgeving. Geen gemakkelijke opgave, gezien de omvang van haar werk en de “saaie” materie (de woorden van Jozefien, niet de onze). Toch slaagde ze erin om haar onderwerp helder uit de doeken te doen, enkele belangrijke punten te belichten, en het belang van haar verhandeling te motiveren. Door de komst van digitale kanalen raakte de mentaliteit ingeburgerd dat muziek een gratis consumptiemiddel is, en muzikanten voelen zich een machteloos slachtoffer. Zonder enige beschuldiging te uiten, trekt Vanherpe van leer tegen de heersende denkpatronen. Ze pleit voor meer realiteitszin en een tweezijdige verandering onder de betrokken partijen: consumenten en muziekprofessionals moeten anders gaan denken, en artiesten leren het best bewuster omgaan met hun rechten.

Dat Jozefien een erg actueel onderwerp koos, bleek onlangs nog uit de commotie over de op til zijnde hervormingen van het auteursrecht die onder impuls van minister Vande Lanotte worden doorgevoerd. Aangezien de beleidsmakers zelf nog volop bezig zijn met de koers uit te zetten, is de tijd echter nog niet rijp om daar definitieve uitspraken over te doen. Daarom koos de expert die we uitnodigden, Ioan Kaes van PlayRight+, ervoor om vooral te focussen op de inhoud van de thesis. Ten eerste wees hij het verzamelde publiek er – net als Jozefien Vanherpe – op dat de rol die voor naburige rechten weggelegd is, wel degelijk groter is dan we vermoeden. De rechten voor uitvoerende vertegenwoordigen een veel grotere doelgroep dan die van de scheppende kunstenaars, én ze vormen een almaar belangrijkere bron van inkomsten voor muzikanten. Daarnaast gaf Kaes gerichte feedback op de inhoud van de winnende thesis: zo werd er volgens hem nog teveel vertrokken vanuit auteursrecht om dan te spiegelen naar naburig recht, en ook de aansprakelijkheid van Internet Service Providers had hij graag iets meer belicht gezien. Toch was hij aangenaam verrast door het hoge niveau dat de thesis haalde. Ondanks zijn bemerkingen was Kaes de eerste om Jozefien Vanherpe te feliciteren met de inhoud en de uitvoering van het winnende werk. Hij gaf ten slotte nog wat korte toelichting bij de actuele hervorming, die volgens hem zowel goede als slechte elementen in zich zal dragen. In welke richting de balans uiteindelijk overhelt, valt momenteel enkel af te wachten.

Daarna was het de beurt aan Silke Van den Broeck & Stijn Van Peborgh (Thomas More hogeschool, Mechelen) om hun eindwerk voor te stellen. De twee voormalige bachelorstudenten Informaticamanagement & Multimedia namen als vertrekpunt een praktisch probleem uit hun leefwereld: ze spelen samen in een band, maar het blijkt moeilijk om buiten de repetities samen aan nieuwe muziek te schrijven. Vanuit het motto “rehearsal time is for rehearsing” ontwikkelden ze een online tool, ‘Scored’ gedoopt, om samen muziek te schrijven, los van plaats of tijd. Net als bij Google Drive is het met het programma mogelijk om in real time en samen in hetzelfde document aan muziek te werken. Daarnaast is het een handige manier om een repetitie voor te bereiden en te oefenen.

Naast een degelijk uitgewerkte app blonk het eindwerk volgens de jury verder uit omwille van zijn grondigheid. Van den Broeck en Van Peborgh dachten werkelijk aan alles: een concurrentieanalyse, een behoefte -en marktonderzoek, de nodige wireframing, design en een businessplan.

Na hun presentatie was het nog aan de Gentse ondernemer en digitale trendwatcher Bart De Waele om wat extra duiding te geven bij het eindwerk. De CEO van Wijs wees op de relevantie van wat Silke en Stijn uitwerkten via een uiteenzetting over de technologische tendensen die zich momenteel afspelen. Technologie schuift immers almaar meer op van analoog naar digitaal, en de inhoudelijke vormentaal en de software volgt die beweging stilaan. Nieuwe ontwikkelingen worden immers altijd eerst ingepast in wat we al kennen (de tv was ooit ook het “gesproken dagblad”), om daarna een eigen inhoud te ontwikkelen. Er verschijnen programma’s die steeds efficiënter omgaan met de technologie die voorhanden is en steeds beter inspelen op de noden van de eindgebruikers. Bart De Waele gaf er talloze voorbeelden van in zijn uiteenzetting.

“The new normal is digital,” wist De Waele (naar een quote van Peter Hinssen), en in dat opzicht heeft Scored de vinger heel erg aan de pols: als het leven zich steeds meer digitaal afspeelt, dan zal musiceren die trend ook volgen. Met andere woorden: opnieuw een eindwerk met een bijzondere actualiteitswaarde.

Ten slotte werd de Popthesisprijs 2013 officieel uitgereikt door een vertegenwoordiger van de vakjury. Die bestond dit jaar uit Ayco Duyster (Studio Brussel), Wouter Degraeve (Muziekcentrum Vlaanderen), Marc Steens (ClubCircuit), Gert Keunen (Briskey, PXL Music, Fontys Rockacademie) en Pedro Debruyckere (IASPM, Artevelde Hogeschool). Het was die laatste die de honneurs waarnam en vol enthousiasme de motivatie van de jury overbracht, om daarna de prijzen te overhandigen aan de winnaars.