Onderwerpen

Het vinden van een interessant scriptie-onderwerp is niet altijd even makkelijk. Poppunt helpt je een handje en sprokkelde een aantal mogelijke onderwerpen bij de collega’s uit de muzieksector. Als je meer info wil over één van deze onderwerpen, stuur dan een mailtje naar popadvies@poppunt.be. We brengen je dan in contact met de juiste personen.

 • In hoeverre heeft het wijdverspreide gebruik van slecht klinkende mp3’s en de muziekbeleving via laptops en smartphones een invloed op de kwaliteit van toekomstige geluidstechnici? Jonge engineers groeien op met een ander (of noem het ‘fout’) idee rond geluid en geluidskwaliteit. De vraag is of en hoe ze dat meenemen in hun job als ze effectief sound engineer worden.
 • Het exportbeleid ten aanzien van Vlaamse muziek: analyse van het beleid, aanbevelingen, …
 • De zoektocht naar een co-op DAW. DAW’s (Digital Audio Workstations) zijn anno 2015 een onmisbaar deel geworden van zowat elk digitaal opname- en producersproces. Tegelijkertijd zijn meer en meer tracks het resultaat van een collaboratie tussen meerdere mensen: soms werken zijn vanaf de andere kant van de wereld samen met elkaar om tot een eindresultaat te komen. Er werd al geëxperimenteerd met een “échte tool” voor real-time samenwerkingen, maar nog nooit op het niveau van het professionele werkveld. Dit omwille van technische beperkingen (bandbreedte, fysiek opslagmedium voor audiofiles, etc.). Is het theoretisch al mogelijk om zo’n DAW te ontwikkelen? Belangrijk detail: niet enkel midi/sampling zou nodig zijn, maar ook het verwerken van (real time) audio files.
 • Een in-depth analyse van hoe Apple Music invloed heeft op Spotify, iTunes en in mindere mate fysieke verkoop
 • Een deftige, met cijfers geargumenteerde evaluatie van de revival van vinyl
 • De invloed van commercieel/artistiek succes op het artistiek proces van artiesten. We zien het al te vaak: het debuutalbum van deze of gene artiest wordt bejubeld alsof het om de nieuwe Messias gaat. Het blijft een jaar, twee jaar stil en dan volgt een tweede release in mineur, waarna de artiest in kwestie verdwijnt van het publiek toneel. Vaak gaat het om het flavour-of-the-week-syndroom, ongetwijfeld faalt de entourage soms in marketing of promotie of spelen externe factoren een rol. Kan ook de denkwijze en attitude van de artiest zelf aan de basis liggen van een “slechter” tweede album? Hoe gaat een artiest die zijn eerste album schreef in een hut in het bos, met enkel een akoestische gitaar en zijn stem, om met het succes dat zijn muziek heeft? Wat verandert er voor hem/haar, en welke verandering brengt dit teweeg in zijn/haar songwritingproces, keuze van onderwerpen, levensstijl, etc.
 • Welke rol spelen kleine concertlocaties (jeugdhuizen, cafés, kleine zaaltjes, …) in de opbouw van de carrière van een artiest? Hoe zorgen ze mee voor een doorstroming van talent naar het circuit van grotere zalen, wedstrijden, festivals, …?
 • Hoe zit het met de BTW-regeling rond muziekeducatie? De ene school wordt (compleet ten onrechte) vrijgesteld van btw en de andere moet 21% btw op de lesgelden aanrekenen. Zogezegd is de regel dat enkel het reguliere muziekonderwijs waar diploma’s kunnen worden behaald vrijgesteld is van btw. De werkelijkheid is echter dat JMA’s en andere scholen zoals “vormingplus” eveneens cursussen gitaar etc aanbieden en deze zijn niet onderhevig aan btw. Eveneens is er de problematiek van de zogezegde “vrijwilligers” die les geven. Zij worden vrijgesteld van sociale bijdragen en btw en verdienen 15 € netto per uur. Kan dat zomaar?
 • Hét onderwerp van het moment is natuurlijk ‘Gaat streaming de muziekindustrie redden?’. Het is een onderwerp met interessante paradoxen: de inkomsten van labels gaan er terug op vooruit, die van de publishers gaan opnieuw achteruit (door de lagere rates voor auteursrechten op streaming dan naburige rechten). Er zijn sterke groeilanden (vb Zuid-Amerika) waar de fysieke markt traditioneel zwak was door gebrekkige distributie en die nu ontsloten worden door internet (en dus ook streaming). Anderzijds lijkt er ook een plafond te zijn aan het aantal mensen dat wil betalen voor streaming: in de VS stagneert het aantal betalenden, ondanks de introductie van Apple Music. Er zijn nieuwe marketingmodellen die louter op streaming mikken: een track in een populaire playlist krijgen is zeer belangrijk geworden. Er zijn wat juridische vragen rond de verdeling van royalty’s uit streaming, met name wat betreft oudere contracten die afgesloten werden voor het bestaan van streaming. Daar zijn al wat rechtzaken over gevoerd etc.
 • Hoe wordt het ‘rock & roll transport’ in België precies georganiseerd? Wie maakt gebruik van welke diensten? Wie regelt er alles zelf, wie doet een beroep op een tour/production manager voor zijn transport, etc. Veel kleinere artiesten regelen waarschijnlijk zelf hun eigen vervoer, maar vanaf wanneer wordt er professioneel toursupport ingeschakeld en wie huurt er waar? Niet alleen transport is hierbij van belang, ook geluidsfirma’s, backline rental bedrijven, theaterproducties, festivals & venues, … spelen hierin een rol. Wie voorziet wat voor welk soort producties en welk soort klanten?
 • Een onderzoek naar het gebruik van muziek in films, tv-producties, reclame en videogames. De juiste muziek gekoppeld aan het juiste beeld vergroot de draagkracht van elke audiovisuele productie. Bij deze zogenaamde synchronisatie komt echter heel wat kijken: welke deals moeten er worden afgesproken? Welke budgetten moeten hiervoor worden voorzien, en door wat worden die budgetten/vergoedingen beïnvloed? Zijn er trends te bespeuren in het gebruik van muziek voor audiovisuele producties (bv. bepaalde genres die het beter doen dan andere, stijgende of net dalende budgetten voor synchronisatie, …)? Welke rol spelen de publishers in dit verhaal en hoe is hun job geëvolueerd de laatste jaren?
 • De plaat in eigen beheer. Is de zelf-producerende artiest zich bewust van zijn rechten en plichten als producent? Steeds meer muzikanten draaien zelf op voor de financiering van de opnames van hun platen/singles. Technisch-juridisch is de muzikant in die situatie de producent van de ‘opname’. Hij verkrijgt hierdoor een extra pakket naburige rechten die hij in de onderhandeling met platenmaatschappijen kan gebruiken en die hem het recht geven een lidmaatschap bij SIMIM aan te vragen hetgeen een extra inkomstenbron voor de muzikant kan betekenen. In welke mate zijn de zelf-producerende artiesten zich hier van bewust? Hoe gaan platenmaatschappijen hier mee om? Hoe gaat SIMIM hier mee om? Etc.
 • European CopyRight: wat moet er eigenlijk nog geharmoniseerd worden? In de jaren ’90 is Europa een eerste keer begonnen met het ‘harmoniseren’ van het auteursrecht en de naburige rechten. 25 jaar later maakt commissievoorzitter Juncker er een punt van om het auteursrecht aan te passen aan de digitale ééngemaakte markt ‘omdat er nog te veel verschillen zijn tussen de lidstaten’. Welke verschillen zijn er dan nog na 25 jaar harmonisatie? Waarom zijn die verschillen er nog? Wat moet er nog geharmoniseerd worden?
 • Radio Antenna vs Radio Spotify. Eén klik van verschil voor de luisteraar, een groot verschil voor de muzikant. Een onderzoek naar dit onderwerp zou allereerst het luistergedrag van de spotify/deezer abonnees in kaart moeten brengen. Luisteren ze voornamelijk naar een artiest die ze op naam zoeken? Gebruiken ze de ‘soortgelijke artiest’ functies om binnen hun genre te blijven? Gaan ze in op voorstellen van de platformen? Luisteren ze voornamelijk naar bestaande ‘radio-speellijsten’ die worden samengesteld door programmatoren? Deze cijfers zijn voorhanden. Een student kan deze verzamelen, samenbrengen, corrigeren. Het laatste cijfer, het aantal uren dat een abonnee passief naar radio-speellijsten luistert, is belangrijk om verschillende redenen. Wanneer je naar de fm-radio luistert, dan wordt de handeling van de radiozender beschouwd als een ‘mededeling aan het publiek’ en treedt het principe van de billijke vergoeding in werking. Muzikanten en producenten kunnen zich niet verzetten tegen de mededeling, maar hebben wel recht op een vergoeding. De tarieven worden in samenspraak met de gebruikers opgesteld. Het systeem is ondertussen over heel Europa gekend en aanvaard. Wanneer je naar een online-radio luistert, dan wordt de handeling van het stream-platform beschouwd als een ‘ter beschikking stellen’ en is de billijke vergoeding niet van toepassing, maar wel de exclusieve rechten van muzikant én producent. In de praktijk worden de rechten van beide gecentraliseerd bij de platenmaatschappij die individuele onderhandelingen moet aangaan met de streamingdiensten. De praktijk toont aan dat de muzikant hierbij veel tot alles van zijn vergoeding verloren ziet gaan. En dat terwijl de consument eigenlijk hetzelfde ‘passieve’ gedrag vertoont. Het ene wordt beschouwd als ‘luisteren naar de radio’, het andere wordt beschouwd als een ‘interactief gedrag van een consument met de keuze om het werk te raadplegen op het moment dat hij wil en op de plaats dat hij wil’. In de praktijk is er echter weinig verschil tussen enerzijds je radio verzetten van JoeFM naar Radio2 en met die radio dan van de badkamer naar de tuin te wandelen en anderzijds op je iphone binnen je deezer-app switchen van de ‘Popular in Belgium’-speellijst naar de ‘Belgian Hits’-speellijst en met die iphone van je living naar je slaapkamer wandelen.
 • Een vergelijkende studio tussen de verschillende streaming services (Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, …) ivm gebruiksvriendelijkheid, content, prijs, filosofie, marktaandeel, etc. Hoe kan dat alles in de toekomst evolueren?
 • Hoe moeilijk is het om in een Europese eenheidsmarkt tot een gezamenlijke auteursrechtenvereniging te komen? Elk land blijft strikt aan “zijn” vereniging vasthouden (Sabam, Playright, Simim in België, gelijkaardige zustervereningingen in andere landen). Hoe komt het dat het bv. moeilijk is om tot een samenwerking te komen tussen Buma/Stemra en Sabam nu die onderhandelingen afgesprongen zijn? Major uitgevers halen hun digitale rechten weg bij de plaatselijke auteursrechtenverenigingen, wat als ze dat ook gaan doen voor hun fysieke mechanische rechten en wie weet ooit voor de uitvoeringsrechten?
 • Een studie naar de economische impact van de muziekclubs in Vlaanderen. Hoe belangrijk zijn de clubs van het Clubcircuit (en het live circuit in het algemeen) voor de ontwikkeling van Belgische bands? Welke rol spelen ze op economisch vlak in het businessmodel van de Vlaamse muzieksector?
 • Muziekeducatie in Vlaanderen. De jongste jaren is er veel te doen rond de hervorming van het DKO (aangekondigde en dan weer afgeblazen decreetswijzigingen, meer toenadering tussen DKO en regulier dagonderwijs en tussen DKO en amateurkunsten, etc.). Hoe zit het met de verhouding tussen DKO en andere muziekeducatieve instellingen (zowel formeel – bv PXL Music, KASK – als niet-formeel – bv Popcollege, Metronoom, educatieve werking van clubs & muziekcentra, …)? Evolueren we naar steeds meer versplintering, of gaat het de goede weg op?
 • Wat zijn de mogelijkheden en kansen in zgn. ‘nieuwe live markten’? We denken hierbij oa aan Zuid-Amerika, Azië, … dus alles wat niet de ‘gekende’ markten zoals VS, UK etc. betreft. dEUS kan hierbij als case dienen: de band heeft een tournee achter de rug in Brazilië die succesvol was. Er liggen dus zeker mogelijkheden in deze regio’s, al is alles veel moeilijker in kaart te brengen en zijn er significante verschillen op het vlak van wetten en regels.
 • Social media in België. We weten allemaal dat “streamen” de toekomst is en dat een fanpage op Facebook essentieel is om als artiest iet of wat serieus genomen te worden, maar welke Belgische artiesten slagen er in om het maximum uit hun sociale media te halen? Welke strategieën passen ze toe, welke content leveren ze aan, welke frequentie handhaven ze en hoeveel fans bereiken ze daadwerkelijk? En is Facebook echt nog wel de belangrijkste plaats om online aanwezig te zijn of zetten we best al in op nieuwe kanalen? Of zijn emailadressen opnieuw de belangrijkste digitale currency?
 • Wat kan voor jonge muzikanten vandaag de juiste organisatievorm zijn om met goeie tracks de stap te zetten naar het buitenland? Welke netwerken zijn er al op Belgisch niveau en hoe kan dat verder uitgebouwd worden? Er zijn labels, managers, promomensen etc met buitenlandse contacten, maar hoe verloopt die samenwerking precies en wat zijn mogelijke tipping points? Onlangs verscheen een artikel in De Standaard (Peter Vantyghem) waarin werd uitgelegd hoe Zealrecords erin slaagde om dankzij een uitgekiende digitale strategie internationale resultaten te boeken voor Isbells. Kan dienen als inspiratie.
 • JIM verdwijnt van het scherm, TMF doet dat ook (en was eigenlijk al maar een halve zender meer aangezien ComedyCentral een aantal uur per dag voor z’n rekening nam). Geen videoclips meer dus op de Vlaamse tv? Is YouTube daarvoor de belangrijkste reden? En wordt YouTube wel gebruikt om naar videoclips te kijken, of enkel om naar muziek te luisteren? Streaming killed the video star, zoiets?
 • Er is de laatste tijd heel wat te doen over het oprichten van een muziekfonds, een taxshelter voor de muziekindustrie, belastingskrediet, nieuwe aanpak aanvragen van subsidies, … De sector rijdt zich daar constant op vast, ook al omdat er weinig tot geen cijfermatige onderbouw is om het ‘terugbetaalbare karakter’ van die maatregelen aan te tonen. Een onderzoek naar ‘rendabele fiscale maatregelen voor de muzieksector’ of ‘haalbare aanvullende financieringsmechanismen voor de muzieksector’ dringt zich op.