Mediasupport voor de beginnende Vlaamse muzikant

De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant

Onderwijsinstelling: Artevelde Hogeschool Gent
Studierichting: Sociaal Cultureel Werk
Promotor: Tom Vermeylen
Student: Kevin Taelman

Omschrijving

In het kader van mijn stage bij Poppunt leerde ik de muzieksector van dichtbij kennen. Poppunt is het steunpunt voor beginnende en semi-professionele muzikanten en dj’s in Vlaanderen. In mijn derdejaarsstage kreeg ik de kans mee te werken aan de adviesverlening van Poppunt. Mijn taak omvatte de dagelijkse adviesverlening en het hervormen van het popadvies luik op de website. Hierdoor kreeg ik een beeld van alle informatie die voor handen is voor muzikanten in Vlaanderen. Ook kreeg ik hoogte van enkele evoluties in de muziekindustrie.

Zo blijkt dat steeds meer muzikanten het moeilijk hebben om een platencontract in de wacht te slepen. De reden daarvoor zoekt men in technologische evoluties zoals de mogelijkheid om muziek te kopiëren, te downloaden, en te versturen via internet. Dit bracht bij platenfirma’s dalende verkoopcijfers dus dalende winsten met zich mee. Er zou minder geïnvesteerd kunnen worden in nieuw talent omdat opnieuw het risico erin bestaat dat de investeringen via de platenverkoop niet terug kunnen worden terugverdiend. Een andere reden zou kunnen zijn dat er tegenwoordig gewoon veel meer muzikanten zijn dan vroeger.

Hoe dan ook, als reactie hierop kiezen steeds meer muzikanten er vandaag voor zelf een plaat op de nemen. De zogenaamde cd in eigen beheer doet sterk zijn intrede. Hierbij staat de muzikant zelf in voor de kosten van opname, reproductie, promotie, en zo meer. Deze evolutie merkte ik ook bij Poppunt. Veel adviesvragen handelden over deze materie.

Naast het opnemen en maken van een cd is er ook nog de promotie. Het grootste promotiekanaal is uiteraard de pers. Via geschreven en audiovisuele pers kan een muzikant zich profileren bij een groter publiek. Het gedraaid worden op nationale radio is voor vele muzikanten dan ook de uitgelezen mogelijkheid zichzelf te promoten. Hierbij kan de muzikant zijn muziek laten horen aan luisterend Vlaanderen, kan een fanbase ontstaan en kan de muzikant succesvol worden.

Er bestaat echter maar bitter weinig informatie over hoe je er als muzikant kan in slagen gedraaid te worden op de radio, of hoe je zoiets moet aanpakken, waar je moet op letten, enzovoort. Ook op mijn stage was hierover nog niet veel informatie beschikbaar. Nochtans is deze kennis voor de muzikant zonder platencontract, de muzikant met de cd in eigen beheer zeker even belangrijk. Deze kennis ontbreekt echter voorlopig. Één van deze nationale radiostations is Studio Brussel, bij veel muzikanten de geprefereerde nationale radiozender bij het zoeken naar airplay.

In het kader van deze scriptie ga ik op zoek naar het hoe en wat van de muziekwerking van Studio Brussel, welke elementen daarin belangrijk zijn voor de beginnende Vlaamse muzikant ten einde richtlijnen te formuleren op vlak van ondersteuning.

Kevin Taelman

  De muziekwerking van Studio Brussel. Mogelijkheden en ondersteuning van de beginnende Vlaamse muzikant