Producer

Een producer kan een centrale rol spelen binnen het opnameproces van je plaat. Als artiest of label huur je de producer in om jouw plaat te begeleiden. Afhankelijk van enkele zaken neemt hij/zij een meer of minder prominente rol in. Een producer kan je sound en je plaat naar een hoger niveau tillen en zorgen voor een frisse wind in je producties. Hoe kies je een producer en hoe weet je of je er één nodig hebt?

Voor wat extra info omtrent wat de job nu juist inhoudt, gingen we op bezoek bij Jo Francken. Hij verzorgde in het verleden de productie van o.a. Novastar, Triggerfinger, Admiral Freebee, Bart Peeters, Noordkaap enzoverder.

De essentie: wat doet een producer nu eigenlijk?

Om te beginnen kent het beroep van producer uiteraard een groot muzikaal en technisch aspect. Dat vertaalt zich onder andere in het zoeken naar de juiste klankkleuren, maar ook het meedenken over tempo’s, structuren en arrangementen kan daar deel van uitmaken. Daarnaast is er ook een behoorlijke financiële verantwoordelijkheid. Zo is het belangrijk dat de opnames van een plaat, nummer of demo binnen het afgesproken budget blijven. Ook hierover waakt de producer. Het productieproces zelf verloopt meestal in grofweg drie fases: de preproductie, de effectieve opnames en ten slotte de opvolging, eventueel zelfs tot aan de live-context.

In heel dit proces is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit alles ten dienste van de artiest gebeurt. Een producer kan wel suggesties doen – die soms zelfs best ingrijpend kunnen zijn – maar uiteindelijk is het de artiest die beslist. Sommige producers hebben misschien een “signature sound”, maar eerder dan zijn eigen stempel te drukken op een productie is het toch vooral de bedoeling om de unieke sound van de artiest in kwestie naar voren te halen. Uiteindelijk dient elke beslissing ten dienste van de song te staan.

Wat is een producer

Wat is een producer

Rol van een producer

Rol van een producer

Takenpakket

De daginvulling voor een producer is heel wisselend. Bij Jo lopen er meestal een vijftal platen door elkaar. Zo kan het gebeuren dat verschillende fasen van verschillende platen gecombineerd worden in zijn agenda. Doorheen het hele proces, maar vooral in de preproductie, wordt er vooral veel gebabbeld over het totale beeld en boodschap van de plaat. Zo wordt duidelijk waar het project naar toe moet in termen van boodschap, klankkleur en sferen.

Producers fungeren soms ook als opnametechnicus in de studio, maar dit is niet noodzakelijk. Er kan ook iemand anders instaan voor de technische opstelling en de mix.

Bovenop het muzikale, technische en financiële aspect is de producer er ook voor psychologische ondersteuning. Het is zijn taak om er mee voor te zorgen dat de artiest het beste uit zichzelf kan halen op de cruciale momenten. Lange periodes in de studio waar je voortdurend met een vergrootglas op je speeltechniek zit, kunnen voor de nodige wrevel zorgen. Dan is het aan de producer om de plooien glad te strijken en te zorgen dat iedereen dikke vrienden blijft.

Naar releases toe zijn er enkele belangrijke, drukkere, periodes in de Belgische muziekindustrie. De meeste platen vinden hun release in september-oktober of februari-maart. Dit is tourgewijs zo afgestemd, er wordt vaak naar de zomerfestivals of een theatertour in het najaar gewerkt. Dat zorgt ervoor dat een producer vooral enkele maanden daarvoor druk bezet is.

Dagtaken

Dagtaken

Technisch aspect van de job

Technisch aspect van de job

Releaseperiodes

Releaseperiodes

Van preproductie tot in de winkel: het opnameproces

Zoals reeds aangehaald verloopt dit proces grotendeels in drie fasen. De preproductie is enorm belangrijk. Dit is vooral een verkennende fase, waarin er ook gewoon veel gebabbeld wordt. Enerzijds over wat je al dan niet graag hebt, anderzijds ook over heel technische aspecten. Zaken als ‘waar worden er fade-outs gebruikt?’, ‘wat is de intro in een nummer?’ of de gehele spanningsboog van de plaat komen aan bod. Kortom: het volledig distilleren welke richting een plaat moet uitgaan.

Daarnaast is er de eigenlijke opname. Doorgaans is dit veel minder romantisch dan de meeste mensen zich voorstellen en beperkt men zich tot het eigenlijke opnemen. Het kader is in de preproductie gecreëerd en ook op financieel vlak is dit best een ‘kort’ proces. Bespreek samen met de producer goed op voorhand de opnameagenda, zo kan je als artiest goed voorbereid naar jouw opnamedag komen.

Last but not least is er nog de opvolging van de plaat. Het is belangrijk dat de boodschap van een plaat goed tot zijn recht komt. Ook bij de live-vertaling van de nummers is er een plaats voor de producer, bv. om de beslissingen gemaakt in de studio ook live te kunnen neerzetten.

Preproductie

Preproductie

Het opnameproces

Het opnameproces

Heb je een producer nodig?

Er kunnen zeker en vast fantastische nummers worden opgenomen zonder producer. Maar in dat geval is er altijd wel iemand die deze rol indirect heeft opgenomen binnen het opnameproces. Echte wetmatigheden bestaan er niet over hoe je muziek moet klinken, maar een producer kent de industrie en kan jouw nummer bv. net dat tikkeltje radiovriendelijker maken. Nogmaals, het is de keuze van jou als artiest om hier wel of geen rekening mee te houden.

Bepaalde producers houden bewust vast aan een bepaald genre. Jo doet dit niet, maar als hij geen voeling heeft met de muziek dan start hij niet aan de opdracht. Ook als artiest is het belangrijk dat er een ‘klik’ is met de producer die je kiest, je moet daarvoor muzikaal niet per se op dezelfde lijn zitten. Het kan juist interessant zijn om eens volledig buiten je comfort zone te kijken. Maar het is wel belangrijk om met dezelfde verwachtingen aan het proces te starten. En je bent al snel voor enkele maanden samenwerking vertrokken, dus je kan elkaar maar best een beetje toffe peren vinden.

Nood aan een producer?

Nood aan een producer?

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Financiële middelen

Van de opdrachtgever (artiest en/of label) krijgt de producer een bepaald budget dat hij moet weten te beheren. Het is zeer belangrijk om hier open over te communiceren. Wil je als artiest bijvoorbeeld strijkers toevoegen, dan moet je weten dat dit bepaalde consequenties heeft voor je budget. Je kan ervoor kiezen om het London Philharmonic op te nemen in de Abbey Road studio’s, maar evengoed om je strijkers uit the box te halen. Het is de rol van de producer om je wijzen op de (financiële) gevolgen van deze keuzes.

De vergoeding voor je producer kan op enkele manieren geregeld worden. Zo kan ervoor geopteerd worden om een stuk uit het opnamebudget te voorzien als fee voor de producer. Dit is dan een vast afgesproken bedrag. In sommige gevallen krijgt de producer ook een deel van de rechten op gemaakte arrangementen. Als artiest moet je hier een beetje voor oppassen. Rechten zijn jouw eigendom, geef deze niet te overhaast weg. Een producer zijn taak bestaat eruit mee te denken over songstructuren, bepaalde akkoorden te veranderen etc. Dit zorgt er niet automatisch voor dat hij meteen een deel van jouw rechten moet innen. Dat neemt echter niet weg dat als een producer een wezenlijke bijdrage levert aan de arrangementen, dit wel kan verantwoorden dat hij een stuk van de rechten krijgt.

De uiteindelijke vergoeding voor een producer is afhankelijk van wat er juist gaat gebeuren en op hoeveel dagen. Spreek dit goed af op voorhand. Zo kan je voorbereid en met gerust gemoed beginnen aan het proces.

Financiën

Financiën

Vergoeding van een producer

Vergoeding van een producer

Evoluties in de job

Ondanks alle veranderingen in de industrie, wordt er nog steeds veel muziek opgenomen, dus er is zeker nog voldoende werk voor producers. Helaas zijn de budgetten wel zwaar gekrompen. Voor producers is het steeds hard werken geweest. Ze draaien lange dagen en dit is er niet op vooruit gegaan door de slinkende budgetten. Een dag studio is duur, dus wordt die zo lang mogelijk gemaakt.

Evoluties in de job

Evoluties in de job