contract

Werken met een vennootschap

Laat de ondernemer in je los en ga voor maximale winst

Vennootschappen zijn er in veel maten en vormen. Ze zijn meestal moeilijker (en duurder) om op te richten en te onderhouden dan bv. een vzw, maar ze hebben dan ook een heel andere bedoeling. Voor sommige soorten activiteiten is een vennootschap zelfs de enige keuze.

Wanneer de juiste optie?

Op het eerste zicht is de reden van een keuze voor een vennootschap ongeveer dezelfde als die voor een vzw. Als er grotere sommen geld verdiend en beheerd worden, of als je het geld van de band/het dj-collectief/… juridisch en fiscaal gezien wil gescheiden houden van het persoonlijke geld van de leden, dan is de oprichting van een rechtspersoon heel sterk aan te raden. Op die manier kunnen schuldeisers bv. niet de persoonlijke rekeningen van de leden komen leegplunderen als er iets fout gaat. Meer over de verschillende redenen om al dan niet een rechtspersoon op te richten, lees je hier.

Met een vennootschap kan je collectief een aantal dingen vergemakkelijken: facturen sturen naar een organisator, geld uit verschillende hoeken (cd-verkoop, optredens, royalties, merchandise, …) op een eenvoudige manier beheren, etc.

Het grote verschil met de vzw is dat een vennootschap als doel heeft om de gemaakte winst ook uit te keren aan de vennoten. Vennootschappen kunnen dus niet alleen hun vennoten uitbetalen voor prestaties, maar kunnen, als de zaken goed gaan, de vennoten daarvan laten meegenieten. Voor een vzw is (onrechtstreekse) winstuitkering ten strengste verboden.

Administratie

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen op 1 mei 2019 kan je nog kiezen tussen vier vennootschapsvormen:

  • de maatschap
  • de coöperatieve vennootschap (CV), waar ook de vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (Comm. V) onder vallen
  • de besloten vennootschap (BV)
  • de naamloze vennootschap (NV)

Elke vennootschapsvorm heeft specifieke verplichtingen op het vlak van oprichting, onderhoud, omgang met vennoten, aandelen, etc. Aansprakelijkheid van de vennoten is ook een belangrijk onderscheidscriterium. Dit zal namelijk bepalen of schulden van de vennootschap op de privévermogens kunnen worden verhaald.

Een vergelijkende tabel:

BV NV CV Maatschap
Oprichting via notariële akte ja ja nee nee
Minimum aantal oprichters 1 1 3 2
Minimum startkapitaal geen € 61.500 geen geen
Financieel plan verplicht verplicht verplicht niet verplicht
Overdraagbaarheid aandelen vrij mits aanpassing statuten vrij niet vrij niet vrij tenzij afwijking in statuten
Aansprakelijkheid vennoten beperkt tot eigen inbreng beperkt tot eigen inbreng beperkt tot eigen inbreng onbeperkt & hoofdelijk

Als je van plan bent om een vennootschap op te richten, dan raden we je sterk aan om gespecialiseerde begeleiding in te schakelen. Je kan bv. terecht bij een jurist/advocaat, maar ook een boekhouder/fiscalist kan je hierin perfect bijstaan.

Wat met belastingen?

Vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ze betalen belasting op de winst die ze maken (dus inkomsten na aftrek van gemaakte kosten). Naar gelang de grootte van de winst, komt de vennootschap in een bepaalde schijf terecht, en daar is een belastingpercentage aan gekoppeld. Veel meer over de vennootschapsbelasting lees je hier.

Als er geld vanuit de vennootschap op de rekening van de vennoten terecht komt (als vergoeding voor een prestatie), dan moet elke vennoot apart die inkomsten aangeven in de personenbelasting (tenzij het om een reële kostenvergoeding of een forfaitaire kostenvergoeding als de KVR of de vrijwilligersvergoeding gaat). 

Wat met sociale zekerheid?

De vennootschap betaalt zelf geen sociale zekerheidsbijdragen, tenzij ze lonen uitbetaalt aan eventuele werknemers en dus bovenop die brutolonen de verplichte sociale zekerheidsbijdrage werkgever betaalt.

Als er geld vanuit de vennootschap op de rekening van de vennoten terecht komt (als vergoeding voor een prestatie), dan moet elk lid apart sociale zekerheidsbijdragen betalen op die inkomsten (tenzij het om een reële kostenvergoeding of een forfaitaire kostenvergoeding als de KVR of de vrijwilligersvergoeding gaat). 

Wat met BTW?

Afhankelijk van de activiteiten van de vennootschap, kan die vrijgesteld, deels of volledig btw-plichtig zijn. Maar aangezien een vennootschap net bedoeld is om handelsdaden te stellen en commerciële activiteiten uit te voeren, is de kans op een vrijstelling erg klein. Blijft de omzet van de vennootschap beperkt tot € 25.000 per jaar, dan kan die vrijgesteld worden op basis van de ‘kleine ondernemingsregel’. 

Als de vennootschap btw-plichtig is, dan moet er een bepaald percentage btw worden aangerekend op de facturen die uitgestuurd worden, en kan die vennootschap ook de btw recupereren die ze zelf betaalt op aankopen.

Alles over de btw lees je hier.

Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak