Boekhouding van een vzw

Waarom je niet noodzakelijk een boekhouder hoeft te zijn om je financiën te regelen

Om de boekhouding van je vzw op de juiste manier bij te houden, hoef je niet per se een boekhouder te zijn of te hebben (al kan het soms wel helpen). Met onderstaande informatie geraak je al een eind op weg. Het Cultuurloket ontwikkelde een handige
 tool om die boekhouding bij te houden.

 • De essentie van de boekhouding is dat je voor alle inkomsten en uitgaven (op de rekening van de vzw) een geldig bewijsstuk kan voorleggen. Als je trouw alle inkomsten en uitgaven op de bankrekening boekt, dan moet je enkel nog aangeven welk document overeenkomt met welke (inkomsten- of uitgave)post. Dat doe je door de post en het bijhorende document een nummer te geven.
 • Alle kasticketjes, facturen van uitgaven, verklaringen op eer, … bewaar je op nummer in een ordermap genaamd ‘uitgaven’. Doet dat heel consequent: elke uitgave waarvoor geen bewijsstuk is, wordt bij een controle beboet aan 309%!
 • Voor inkomsten (cash of via overschrijving) maak je zelf een factuur op. Jouw facturen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Doen ze dat niet, dan riskeer je een boete. De verplichte vermeldingen zijn:
  • datum en volgnummer (bv. 2009-01)
  • naam, adres en BTW-nummer en/of ondernemingsnummer van de eigen onderneming
  • naam, adres en indien van toepassing het BTW-nummer van de medecontractant
  • beschrijving van de levering of van de dienst die gefactureerd wordt
  • het BTW-tarief dat van toepassing is op de dienst of levering en de uitsplitsing wat onder welk tarief valt
  • de berekening en het bedrag van de verschuldigde belasting
  • wanneer geen BTW wordt aangerekend, dient de reden hiervoor vermeld te worden door verwijzing naar het desbetreffende artikel van het BTW-Wetboek. Voor muzikanten is meestal art. 44 van toepassing.
 • Er moet voor alle inkomsten en uitgaven een apart dagboek bijgehouden worden. Hier bestaat een verplicht model voor. Iedere keer dat je geld ontvangt of uitgeeft, schrijf je dit in het juiste dagboek. Elke handeling krijgt een volgnummer, datum en omschrijving en de vermelding van het bedrag. De uitgaven en ontvangsten zijn in het verplichte model verdeeld in verschillende categorieën (bv. lidgeld, subsidies, bezoldigingen, goederen en diensten, …)
 • Na afloop van het kalenderjaar dien je bij de griffie van de ondernemingsrechtbank een samenvatting in van je dagboek van inkomsten en uitgaven (de jaarrekening). Ook hiervoor bestaat een verplicht model.
 • Veel verbruiksgoederen die door de vzw worden aangeschaft, gaan langer dan één jaar mee. Deze goederen mogen in de boekhouding niet in één jaar worden ingegeven. Deze goederen zijn investeringen en moeten over meerdere jaren worden afgeschreven. De inventaris geeft een overzicht van alle bezittingen van de vzw en dus ook van de afschrijvingen. Een zanginstallatie van €2000 die op 5 jaar wordt afgeschreven, wordt dus aan €400/jaar afgeschreven. Het gevolg hiervan is dat de kasboek niet parallel loopt met de resultatenrekening. Er gaat op het moment van de aankoop €2000 de kas uit, maar dit bedrag wordt op de resultatenrekening over 5 jaar verspreid in partjes van €400.
 • De staat van vermogen is een samenvatting van de inventaris en biedt ook een overzicht van de schulden (en openstaande facturen) die je hebt, alsook de waarde van je stocks (bv. onverkochte cd’s), geld op de zichtrekening, rechten en plichten, … Hiervoor bestaat er ook een verplicht model.
 • Je moet ook de waarderingsregels bepalen. Dit is de manier waarop je de waarde van je bezittingen bepaalt. Als je een stock hebt van 5000 cd’s die je aan €10 verkoopt, dan is de waarde van je stock €50.000. Het kan echter goed zijn dat je na een jaar of twee die cd’s niet meer kan slijten aan €10 (bv. als je een nieuwe plaat uit hebt). Als je de prijs van je oude cd’s verlaagt tot pakweg €8, dan betekent dit een aanpassing van de waarderingsregels. Dit moet dan ook aangegeven worden in de boekhouding. Het is aan het bestuursorgaan om op geregelde tijdstippen deze waarderingsregels te bepalen.
Heb je vragen of opmerkingen bij deze pagina?
Popadvies op maat
Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag? Poppunt geeft ook persoonlijk advies.
   popadvies@poppunt.be       Bel 02 504 99 00       Maak een afspraak